نمودار ER چیست؟


نمودار ER مخفف نمودارروابط موجودیت است ، همچنین به عنوان ERD شناخته می شود، نموداری است که رابطه مجموعه های موجودیت ذخیره شده در یک پایگاه داده را نمایش می دهد. به عبارت دیگر ، نمودارهای ER به توضیح ساختار منطقی پایگاه داده کمک می کنند. نمودارها بر اساس سه مفهوم اساسی ایجاد می شوند:

موجودیت ها ، ویژگی ها و روابط.

نمودارهای ER حاوی نمادهای مختلفی هستند که از مستطیل ها برای نشان دادن موجودیت ها ، بیضی ها برای تعریف صفات و اشکال الماس برای نمایش روابط استفاده می کنند.

در نگاه اول ، نمودار ER بسیار شبیه به فلوچارت است. با این حال ، نمودار ER شامل بسیاری از نمادهای تخصصی است و معنای آن ها این مدل را منحصر به فرد می کند. هدف از نمودار ER نشان دادن چارچوب زیرساخت موجودیت است.

مثالی از نمودار روابط موجودیت ها

مدل ER چیست؟

مدل ER یک نمودارمفهومی مدل داده ای در سطح بالا است و به تجزیه و تحلیل سیستماتیک مورد نیاز داده ها برای تولید یک پایگاه داده کاملاً مناسب کمک می کند. مدل ER نمایانگر موجودیت های دنیای واقعی و روابط بین آنها است. ایجاد یک مدل ER درسیستم مدیریت پایگاه داده به عنوان بهترین تمرین قبل از اجرای پایگاه داده شما در نظر گرفته می شود.

مدل سازی ER به شما کمک می کند تا نیازهای داده ای را به طور سیستماتیک تجزیه و تحلیل کنید تا یک پایگاه داده به خوبی طراحی شده ایجاد کنید. بنابراین ، تکمیل مدل سازی ER قبل از پیاده سازی پایگاه داده بهترین تمرین در نظر گرفته می شود.

لطفا نظر بدهید