مشاوره اطلاعاتی

آیا با پایگاه های اطلاعاتی آشنایی دارید؟ آیا با انواع استناد دهی آشنایی دارید؟ آِیا میدانید چطور مقاله خود را در کدام نشریه چاپ کنید تا در ISI نمایه شود؟ برای یافتن پاسخ سوالاتی از این قبیل به ما مراجعه کنید.