زمان بارگذاری ۱۴ اردیبهشت ماه .

رئوس مطالب ذکر شده در فیلم آموزشی مدیریت وب سایت با وردپرس

 • آموزش راه اندازی وردپرس
 • آموزش نصب پوسته، سفارشی سازی آن.
 • آموزش درون ریزی دموی پوسته
 • آموزش ساخت فهرست در وردپرس
 • آموزش کار با ابزارک ها
 • آموزش دسته بندی نوشته ها و قراردادن نوشته جدید
 • آموزش کار با برگه ها و تفاوت آن با نوشته ها
 • آموزش کار با کتابخانه چند رسانه ای
 • آموزش بخش دیدگاه ها
 • آموزش نصب افزونه و تنظیمات آن
 • آموزش افزودن کاربر جدید، حذف و تنظیمات آن
 • آموزش درون ریزی و برون ریزی در وردپرس
 • آموزش بخش تنظیمات وردپرس

لطفا نظر بدهید