کتابخانه تخصصی

طراحی و ساخت کتابخانه های تخصصی

تعاریف

مواد اطلاعاتی: شامل تمام منابع اطلاعاتی (الکترونیکی یا چاپی) اعم از کتاب، مقاله، ویدئو، صوت و نقشه می‌باشد.
وجین: انتخاب منابع اطلاعاتی از مجموعه کتابخانه به منظور حذف یا انتقال به انبار جهت تصمیم گیری های بعدی (واژه نامه علوم کتابداری و اطلاع رسانی).

مراحل طراحی و ساخت کتابخانه تخصصی

  • تدوین خط‌مشی کتابخانه

  • مجموعه سازی

  • فهرست نویسی و رده بندی مواد

  • طراحی و ساخت دکوراسیون کتابخانه

  • خرید تجهیزات و جایگذاری

در ادامه هر کدام توضیح داده می‌شود.

تدوین خط مشی: با توجه به نوع سازمان و اهداف آن، خط مشی مجموعه سازی، وجین، فهرست نویسی، روش اراِئه خدمات تدوین می‌شود.


مجموعه سازی: شامل مراحل مختلفی است در زیر به آنها اشاره می‌شود.

  • شناسایی نیاز اطلاعاتی سازمان مورد نظر. این مرحله با توجه به اهداف سازمان و موقعیت فعلی سازمان صورت می‌گیرد.

  • انتخاب مواد مورد نیاز سازمان بر اساس مشخصه های : اعتبارناشر، کیفیت، بودجه، نوع دسترسی، نوع ماده (چاپی یا الکترونیکی).

  • خرید از طریق کارگزاری های معتبر.

  • وجین مواد اطلاعاتی موجود در سازمان. (مواد مورد نیاز نگهداری شده و دیگر مواد زائد به شمار می‎‌آیند.

فهرست نویسی و رده‌بندی: در این مرحله شامل از مواد اطلاعاتی بر اساس اطلاعات کتابشناختی آنها لیست برداری می‌شود سپس به طوری که بهترین دسترس پذیری را داشته باشند و بر اساس رده بندی‌های بزرگ دنیا، رده‌بندی می‌شوند.

 طراحی دکوراسیون کتابخانه: کتابخانه ها باید طوری طراحی شوند که علاوه بر دسترس‌پذیر ساختن مواد کتابخانه باعث جذب افراد سازمان شوند. در این مرحله سعی می‌شود این دو نکته لحاظ شود تا بتوان بهترین بازدهی را داشته باشد.

خرید تجهیزات و جایگذاری: تجهیزات مورد نیاز کتابخانه مانند سیستم کامپیوتر و… را خریداری و کرده و مواد کتابخانه را در جایگاه خود قرار داده می‌شود.  


نکته : نوع قرارداد بسته به نوع خدمات قابل انعطاف می‌باشد.