اشاعه گزینشی اطلاعات

اشاعه گزینشی اطلاعات

اشاعه گزینشی اطلاعات به معنی جستجو و ارسال اطلاعات مورد نیاز کاربران است.
“اطلاعات در دنیای امروز یا عصر اطلاعات دارای ویژگی‌ها و خصایصی است که به اعتبار آن می‌توان وضعیت مطلوب آینده را ترسیم کرد. پراکندگی جغرافیایی، انبوهی، سرعت روزآمدی، تنوع موضوعی اطلاعات، بین رشته‌ای‌ها و تنوع زبانی از اهم مسائلی است که مقوله اطلاعات، امروزه با آن روبه‌رو است. حرکت اطلاعات در روند تبدیل به دانش در مسیر اخص‌گرایی، جامعه اطلاعاتی امروز را تحت سه مقوله اطلاع‌سازها، اطلاع‌پردازها و اطلاع‌خواه‌ها مشخص می‌شود نیازمند برنامه‌ریزی خاصی می‌کند. بررسی مسیر تولید و تولد روش‌ها، ابزار، اندیشه‌ها و روندهای اشاعه اطلاعات از نظرگاه تاریخی، منجر به دستیابی رویکردهای اطلاعاتی خاصی در عصر حاضر از جمله حرکت به سمت تخصصی شدن، خودکارسازی، کیفیت‌گرایی، اطلاعات ناب، جلوگیری از ریزش کاذب و اطلاع‌رسانی گزینشی شده و پیش‌بینی می‌شود هزاره سوم هزاره اطلاع‌رسانی گزینشی در مفهوم خاص آن باشد.”(به نقل از ویکی پدیا فارسی، در دسترس در تاریخ ۱۳۹۹.۱.۱۵)
فقط کافیست موضوع موضوع تحقیقاتی خود را به ما بگویید. آنوقت جدید ترین مقالات روز دنیا را برای شما ارسال می شود.


منابع:
۱. سلطانی، پوری؛ یوسفی، احمد؛ اشاعه اطلاعات گزیده برگرفته از لینک
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87